Skip to content

Cookie en Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yogateachingskills.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens  hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@yogateachingskills.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yogateachingskills.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of mailing t.b.v. promotie van onze activiteiten
 • telefonisch of e-mail contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • contact t.b.v. informatie over wijzigingen van onze diensten en producten

Yogateachingskills.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Yogateachingskills.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yogateachingskills.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke volgende computerprogramma’s of – systemen wij gebruiken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Yogateachingskills.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor persoonsgegevens (personalia, email) met het doel om in voorkomende gevallen contact met jou op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yogateachingskills.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een eventuele overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Yogateachingskills.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Yogateachingskills.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yogateachingskills.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@yogateachingskills.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek .

Yogateachingskills.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yogateachingskills.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dat doen wij middels:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL); wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@yogateachingskills.nl.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 Maart 2019.

Cookie Policy

About cookies

This website uses cookies. By using this website and agreeing to this policy, you consent to YogaTeachingSkills.nl use of cookies in accordance with the terms of this policy.

Cookies are files sent by web servers to web browsers, and stored by the web browsers.

The information is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server. This enables a web server to identify and track web browsers.

There are two main kinds of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are deleted from your computer when you close your browser, whereas persistent cookies remain stored on your computer until deleted, or until they reach their expiry date.

Cookies on our website

YogaTeachingSkills.nl uses cookies on our website, for the following reasons (Name – Provider – Purpose – Expiry Type):

 • CookieConsent – YogaTeachingSkills.nl – Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 year – HTTP Cookie

Statistics (5)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

 • @@History/@@scroll|# [x2] – facebook.com / youtube.com – Unclassified – Persistent – HTML Local Storage
 • _ga yogateachingskills.nl – Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. – 2 years – HTTP Cookie
 • _gat yogasteachingskills.nl – Used by Google Analytics to throttle request rate – Session – HTTP Cookie
 • _gid yogateachingskills.nl – Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. – Session – HTTP Cookie
 • collect – google-analytics.com – Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.  – Session – Pixel Tracker
 • GPS – youtube.com – Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. – Session – HTTP Cookie
 • impression.php/# – facebook.com – Used by Facebook to register impressions on pages with the Facebook login button. – Session – Pixel Tracker
 • NID – google.com Registers a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.-  6 months – HTTP Cookie
 • PREF – youtube.com – Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. – 8 months  – HTTP Cookie
 • r/collect – doubleclick.net – Unclassified – Session – Pixel Tracker
 • VISITOR_INFO1_LIVE – youtube.com – Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. – 179 days – HTTP Cookie
 • YSC youtube.com – Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.  – Session – HTTP Cookie

Unclassified (2)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual

 • cookies._gd# – yogateachingskills.nl – Unclassified – Session – HTTP Cookie
 • pll_language – yogateachingskills.nl – Unclassified – 1 year – HTTP Cookie

Google cookies

Yogateachingskills.nl uses Google Analytics to analyse the use of this website. Google Analytics generates statistical and other information about website use by means of cookies, which are stored on users’ computers. The information generated relating to our website is used to create reports about the use of the website. Google will store and use this information. Google’s privacy policy is available at: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Yogateachingskills.nl publishes Google AdSense interest-based advertisements on this website. These are tailored by Google to reflect your interests. To determine your interests, Google will track your behaviour across the web using cookies. You can view, delete or add interest categories associated with your browser using Google’s Ads Preference Manager, available at: https://www.google.com/ads/preferences/. You can opt-out of the AdSense partner network cookie at: https://www.google.com/privacy_ads.html. However, this opt-out mechanism uses a cookie, and if you clear the cookies from your browser your opt-out will not be maintained. To ensure that an opt-out is maintained in respect of a particular browser, you should use the Google browser plug-in available at: https://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Refusing cookies

Most browsers allow you to refuse to accept cookies.

In Internet Explorer, you can refuse all cookies by clicking “Tools”, “Internet Options”, “Privacy”, and selecting “Block all cookies” using the sliding selector.

In Firefox, you can adjust your cookies settings by clicking “Tools”, “Options” and “Privacy”.

Blocking cookies will have a negative impact upon the usability of some websites.

Credit

This policy was created using a Contractology template available at http://www.freenetlaw.com.